Oświadczenie w związku z jesiennymi wyborami parlamentarnymi

Doniesienia medialne, że moja kandydatura jest brana pod uwagę w związku z tworzeniem listy wyborczej Zjednoczonej Lewicy w jesiennych wyborach parlamentarnych, skłaniają mnie do złożenia tego oświadczenia.

Prawdą jest, że byłam całym sercem za porozumieniem na lewicy. Miałam nadzieję, że w wyniku tych rozmów, powstanie formacja o nowej jakości politycznej, skupiająca wiele środowisk i osób zaufania publicznego. Dlatego pozytywnie odpowiedziałam na apel OPZZ o podjęcie rozmów w tej sprawie. Dziś z przykrością muszę przyznać, że taka koalicja była tylko moim marzeniem. Jestem zawiedziona kształtem rodzącej się koalicji, która nie tworzy prawdziwej nowej lewicy społecznej, gospodarczej i światopoglądowej.Dlatego oświadczam, że nie będę kandydowała w jesiennych wyborach do Sejmu RP.

Po zakończeniu kadencji Sejmu zamierzam ponownie poświęcić się pracy w organizacjach pozarządowych. Nie oznacza to mojego wycofania się z polityki. Zamierzam między innymi skoncentrować się na pracy w Stowarzyszeniu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego "Społeczeństwo FAIR" któremu przewodniczę, aby dalej pracować na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej umacniając polską lewicę.

Wierzę, że wraz z ludźmi podzielającymi nasze lewicowe przekonania, skupionymi w postępowych organizacjach pozarządowych i niereprezentowanymi jeszcze w parlamencie partiach politycznych, uda nam się zrobić wiele dla realizacji wizji Polski sprawiedliwej i racjonalnej, działającej według zasad zrównoważonego rozwoju i szanującej prawa człowieka. Wierzę w Polskę fair.

Anna Grodzka
Trwa ładowanie komentarzy...